Biuro: Ul. Tadeusza Kościuszki 1/13,12-100 Szczytno
+48 511 223 400
Biuro@detektyw-sis.pl

O Nas

O Nas

Nasze Motto: Semper Occultus - "Zawsze Tajne"

Biuro SIS którego twórcą jest licencjonowany detektyw Paweł emerytowany starszy oficer służb mundurowych z wysłużonym doświadczeniem w pracy operacyjnej przy przestępstwach pospolitych i
aktach terroru kryminalnego na stałe współpracuje z Agencja Contra którą z powodzeniem od wielu lat zarządza licencjonowany detektyw Paweł emerytowany oficer służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach kryminalnych i gospodarczych. Współpraca daje szerokie możliwości analityczno realizacyjne i techniczne dzięki czemu zadania wykonywane są z należytą starannością i rzetelnością na terenie całego kraju i świata.

Jak działa SIS?

Indywidualne podejście do każdego zadania, a także naszego klienta to „serum” i powaga sprawy. Każde zdarzenie jest inne i wymaga osobistego zaangażowania. Dzieki czemu możemy liczyć na pozytywną realizację zleceń i zadowolenie naszych klientów. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie rozmowy z klientem są objęte tajemnicą zawodową, a konsultacje i doradztwo są udzielane bezpłatnie. Wszystkie działania dokonujemy w oparciu o wydane zezwolenia, pozwolenia i licencje zgodnie z polskim prawem (czy też prawem obowiązującym w danym kraju). Biuro Detektywistyczne SIS wpisane jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych. W ramach prowadzonej działalności Biuro SIS posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywanych czynności detektywistycznych.

Procedura realizacji zlecenia:

Na bezpośrednim spotkaniu z klientem omawiany zostaje wątek zlecenia a w nim min:

 • rozpoznanie zagadnienia
 • cel, zamierzenia i oczekiwania
 • analiza możliwości wykonania zadania 
 • pogłębienie informacji istotnych w sprawie z punktu widzenia detektywa
 • dostosowanie odpowiednich narzędzi
 • zaproponowanie rozwiązań
 • ustalenie planu działania, omówienie czasu i miejsca realizacji zadania
 • ustalenie kontaktów roboczych i sposobu przekazywania informacji z klientem
 • podpisanie umowy
 • przystąpienie do realizacji zlecenia (Biuro SIS rozpoczyna realizację zadania po wpłaceniu przez klienta zaliczki w kwocie połowy ustalonej ceny)
 • zebranie wszelkich informacji i materiałów oraz sporządzenie sprawozdania dla klienta

Dokumentem zamykającym sprawę jest sprawozdanie które zawiera bardzo szczegółowy opis przeprowadzonych czynności. Wszystkie zawarte w dokumencie informacje stają się składową wniosku dowodowego składanego w sądzie a osoby które realizowały zlecenie mogą być świadkami w Sądach Powszechnych.