Biuro: Ul. Tadeusza Kościuszki 1/13,12-100 Szczytno
+48 511 223 400
Biuro@detektyw-sis.pl

Cennik

Ze względu na różnorodny stopień trudności podejmowanych działań i szeroki wachlarz usług niejednokrotnie
spersonalizowanych indywidualnie w związku z charakterem sprawy, a także możliwość wystąpienia
nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności Biuro Detektywistyczne SIS, nie przedstawia określonego cennika usług.
Należy przyjąć , że godzina pracy detektywa to koszt 200 zł. Koszt zlecenia to iloczyn tej kwoty i ilości godzin
poświęconych danej sprawie. Na wstepie staramy się ustalić, jaka ilość godzin może być niezbędna do realizacji
danej sprawy, a pozostając w stałym kontakcie z klientem na bierząco decydujemy i ustalamy koszty, oraz to czy
zebrany materiał jest wystarczający, w ten sposób wycena staje sie indywidualna.

W celu ustalenia dokładnych kosztów zapraszamy do kontaktu. Wystawiamy faktury VAT.