Biuro: Ul. Tadeusza Kościuszki 1/13,12-100 Szczytno
+48 511 223 400
Biuro@detektyw-sis.pl

Biuro detektywistyczne Secret Intelligence Service

Semper Occultus –„Zawsze Tajne"

Biuro Detektywistyczne SIS

Biuro Secret Inteligence Service trudni się kompleksową obsługą operacyjno-dochodzeniową oraz prawną osób fizycznych i podmiotów posiadających osobowość prawną polegającą na świadczeniu usług w zakresie głównych gałęzi pracy operacyjnej tj. sprawdzenie, rozpoznanie, rozpracowanie, poszukiwanie przy wykorzystaniu metod poznawczych, manipulacyjnych i kompleksowych.

Prywatny Detektyw

Prywatnie- czyli tylko dla Ciebie, pod Twoją kontrolą - pełen zakres usług detektywistycznych na terenie całej Polski i za granicą.

Osint Biały Wywiad

Biały wywiad to technika wywiadowcza korzystająca z otwartych źródeł, to „zajmowanie się legalnym zdobywaniem informacji z przestrzeni publicznej i przetwarzaniem ich w sposób dający pionom operacyjnym możliwość reakcji w sytuacjach tego wymagających.

Najwyższa Jakość Usługi

Życiowe i zawodowe doświadczenie w związku ze służbą w MSW, dyskrecja,odpowiedzialność, profesjonalizm, nieustępliwość, skuteczność i wiele innych pozytywnych umiejętności zawodowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

pexels-musa-ortaç-3292366

Obserwacje

Obserwacja jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów. Detektywi działają w sposób profesjonalny w totalnej dyskrecji co daje gwarancję potwierdzenia lub zaprzeczenia hipotez stawianych w zleceniu, a tym samym uzyskania jak najlepszych dowodów. Z czynnosci obserwacyjnych wykonujemy materiały foto i video, które po weryfikacji znajdują miejsce w sprawozdaniu z czynności detektywistycznych, docelowo służącym jako dowód w postepowaniach przed sądem. Obserwacja może zostac wykorzystana również przy sprawdzeniu, poszukiwaniu osób i mienia, ustalaniu powiązań i kontaktów, majątku i uzależnień oraz w innych przyjętych w zleceniu tezach .

pexels-anete-lusina-4792285

Poszukiwanie Osób

Biuro SIS prowadzi na szeroką skalę działania mające na celu poszukiwania osób: zaginionych, uprowadzonych, rodzeństwa, krewnych, rodziców biologicznych, nieletnich na ucieczkach, seniorów dotknietych chorobami, Część z powyższych zdarzeń ma charakter nagły uniemożliwiający ustalenie miejsca pobytu osoby i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności i tylko profesjonalne bez zbędnej zwłoki działanie, przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków może doprawadzić do szczęśliwego zakończenia sprawy.

pexels-pixabay-236164

Sprawy rozwodowe i rodzinne

Usługa ta charakteryzuje się rzetelnym, profesjonalnym, a przede wszystkim dyskretnym przygotowaniem materiałów obciążających/faktycznych w postaci dokumentacji fotograficznej i video a niejednokrotnie audio, które wykorzystywane są w postepowaniu dowodowym przed sądem i niejednokrotnie stanowią jedyny dowód np. niewierności małżeńskiej. W ramach zlecenia ustalana jest "fotografia" dnia współmałżonka (partnera), jego otoczenie, kontakty, źródło utrzymania i zarobkowania, składniki majątkowe, dane personalne i adresowe osób ustalonych w trakcie czynności które mogą podlegać wezwaniu przed sądem, a dowód z ich zeznań może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Sprawozdanie z przeprowadzonych ustaleń wykorzystywane jest również w sprawach o podział majątku, w sprawie alimentacyjnej, w ustanowieniu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, a także w sprawach spadkowych.

pexels-aukid-phumsirichat-4691476

Ustalenia majątkowe

zakres czynności: wywiad majątkowy nieruchomości i ruchomości oraz fakt ich zbycia inne prawa majątkowe- udziały, akcje i inne aktywa finansowe zebranie informacji dających podstawy do unieważnienia fałszywych transakcji mających na celu ukrycie majątku Na zlecenie dokonamy zebrania wszelkich informacji o dłużnikach w celu wszczęcia postępowania windykacyjnego. Ustalimy aktualne miejsce pobytu dłużnika, zarówno w kraju jak i zagranicą. Ustalimy wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego majątku, również ukrytego, prowadzonej działalności, stan majątkowy (ruchomości i nieruchomości).

pexels-pixabay-60504

Wykrywanie podsłuchów

Biuro SIS realizuje usługi związane z bezpieczeństwem informacji polegające na profesjonalnych usługach w zakresie poszukiwania i likwidowania nielegalnych urządzeń podsłuchowych i systemów monitorowania pozycji (tzw. GPS). Posiadamy niezbędny sprzęt, specjalistyczną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem i szkoleniami. Sprawdzenie obejmuje: Mieszkanie, Samochód, Biuro, Telefon, Komputer.

pexels-sora-shimazaki-5669602

Pomoc Prawna

Biuro SIS współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami, mediatorami. Pomoc jaką oferujemy jest kompleksowa – od porad prawnych – przez sporzadzanie profesjonalnych pism i wystapień procesowych czy zawiadomień, reprezentujemy Klientów w negocjacjach i postępowaniach przedsądowych jak również w mediacjach. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie z Klientem po analizie sprawy.

Agencja-Contra.PL

Współpracujemy z jedną z najlepszych agencji detektywistycznych